Et gjennomgående tema på konferansen, og spesielt på dag en, var såkalte samtalegrensesnitt (CUI - Conversational User Interfaces) og AI. Dette er på mange måter upløyd mark for oss fagfolk. Det å skulle lage gode brukeropplevelser når grensesnittet er en chatbot eller et talegrensesnitt, som f.eks. Alexa, er ganske så nytt og vi kløner kollektivt rundt med hvordan vi skal angripe dette. Hvordan gir du en chatbot riktig personlighet? Hvordan kommer du forbi en kommando/bekreftelses-dialog i et talegrensesnitt? Hvordan designer du AI med følelser? Alt føles litt nytt og uprøvd, og alle verktøy og metoder vi kjenner og anvender kan i stor grad kastes.

Samtaler er mer enn et grensesnitt

Det første foredraget om teamet, var også det beste. Paul Pangaro (Phd.,College of Creative Studies) snakket om at samtaler et mer enn et grensesnitt. Han tok oss igjennom teori og modeller som jeg tror kommer til å inngå som pensum i fremtidige fag om samtalegrensesnitt.

Kilde: http://pangaro.com/presents/Pangaro_IXDA_2017_v5_distro.pdf

Jeg anbefaler alle som er interesserte i CUI å se gjennom hele hans presentasjon, som finnes her.

Chatbots, talegrensesnitt og emosjonell intelligens

"The happiest day of my brother's life was when he got a Facebook message from Taco Bell inviting him to join a private tasting."
– Elizabeth Allen om chatbots


Flere av foredragene ga oss gode eksempler på hvordan våre bransjekolleger har tatt i bruk teknologi som blant annet "chatbots". Elizabeth Allen fra Shopify snakket om hvordan de har eksperimentert med «virtuelle ansatte» som fikser små og store ting i arbeidshverdagen. Hun trakk også frem et viktig poeng for oss som eksprimenterer med chatbots: Folk forventer at bot'er er dumme, så forventningene er lave.

Fem måter å måle nytteverdien til bot'en din!

Whitney French fra Willowtree fokuserte på emosjonell intelligens og hvor viktig det er å gi chatbotter personlighet. En riktig personlighet avhenger av blant annet avsender/merkevaren. Hun foreslo også fem måter å måle en bots nytte og opplevelse på:

  1. Intelligens: Forstår den kontekst og hvem den snakker med?
  2. Flyter dialogen naturlig?
  3. Hjelpsomhet: Gjør bot'en det enklere eller mer klønete enn andre grensesnitt?
  4. Har den en tiltalende personlighet?
  5. Nytteverdi generelt

Hun introduserte også et veldig nyttig verktøy for å raskt bygge en chatbots intelligens: Build-a-bot workshops. I korte trekk handler det om å koble deltagere hvor én spiller chatbot og den andre spiller en bruker. På denne måten kan man raskt utvikle bot'ens evne til å tolke de uendelig mange variantene et spørsmål kan formuleres på. Whitney delte også alt materiell man trenger for å kjøre slike workshops, de finner du her.

Hvordan komme raskt i gang med å bygge en chatbot

Det mest matnyttige foredraget om CUI, syns jeg, ble levert av Greg Vassallo fra Fidelity Investments. Han gikk igjennom blant annet en lang rekke verktøy og tilnærminger for å komme raskt i gang med å bygge chatbots: motion.ai, pullstring.com, botsociety.com, chatfuel.com og api.ai var noen av eksemplene.

 

Vi sendte en håndfull av våre kollegaer til Interaction 17 i New York, for at de skulle få relevant, faglig påfyll. Thordur var én av dem, og han vil i flere blogginnlegg dele med oss hva han lærte på konferansen.