I juryens begrunnelse heter det blant annet:

"For to år siden ledet vinneren selskapet gjennom en fantastisk transformasjonsprosess til det som i dag er et selskap med en sterk organisasjon som spesialiserer seg om IT-løsninger i grensesnittet mellom IT og kommunikasjon. Vinnerens evne til å gjennomføre denne omleggingen har hatt stor betydning for for juryens valg."

Dette var stas!