Datainnbrudd, informasjon på avveie og lekkasjer er nærmest en daglig del av nyhetsbildet. Dette kan være svært alvorlig for virksomhetene som rammes. Vi har gjennomført denne sertifiseringen på eget initiativ, etter å ha opplevd økende etterspørsel fra kunder om dette, sier Tommi Pohjaniemi, Chief Information Security Officer i Itera.

Vekst i skytjenester vil øke behovet for informasjonssikkerhet
Itera regner med at sertifisering innen informasjonssikkerhet i løpet av ganske kort tid vil være et krav de aller fleste virksomheter stiller til sine leverandører av teknologitjenester, spesielt i forbindelse med at skytjenester blir mer og mer den rådende alternativet, både når det gjelder utvikling, drift og forvaltning av løsninger, sier Jon Erik Høgberg CEO i Itera.

Spesielt viktig for bank, finans, forsikring, offentlig sektor og energibransjen
Itera designer, utvikler, drifter og forvalter løsninger for en rekke nasjonale og internasjonale virksomheter i sektorer som f. eks. bank, forsikring og finans, energi, offentlig sektor og selskaper innen det juridiske feltet – alle med store krav til informasjonssikkerhet, sier Petter Whittingham Blom, Director Service Operations i Itera. Dette pålegger Itera et stort ansvar for å beskytte kundenes data. Sertifiseringen skal gi kundene trygghet for at vi har gode rutiner og prosesser for å beskytte deres verdier, både når det gjelder driftstjenester men også når det gjelder forvaltning av kundens applikasjoner, fortsetter han.