Les hele saken (Finansavisen 16.01.2017).

Etterspørselen etter tjenester innen digitalisering er økende, og vil øke stadig mer i årene som kommer. Som et ledd i å styrke leveransekapasiteten har Itera inngått et strategisk partnerskap med Mindshift, et nystartet, norsk konsulentselskap spesialisert innen digital transformasjon, forretningsutvikling og endringsledelse.