Arkitekturprisen

I forbindelse med Forsvarsbyggs Arkitekturpris for 2013 designet Itera Gazette den visuelle identiteten til prisen.