Det sammensatte samfunnsansvaret

I perioden 2010 til 2015 var Itera Gazette med på å utvikle Tines årsrapporter, og etterhvert også årsmagasiner, hvor konsernets brede samfunnsansvar ble presentert fra spissede innfallsvinkler.

Integrert engasjement

Itera Gazette har utviklet en integrert årsrapport for oppdrettsselskapet Cermaq.

Fôrer markedet med fôr

I 2016 ble EWOS kåret som den beste havbruksårsrapporten av Seafood Intelligence. Itera Gazette har utviklet innhold, struktur og design.

Med makt følger ansvar

NorgesGruppen Design / årsrapporter

NorgesGruppens samfunnsrapport gir leserne en presis og faktaorientert beskrivelse av selskapets samfunnsrolle.

Solid rapportering

Itera Gazette har utviklet og produsert årsrapporter for DNB gjennom seks år.

Kulinarisk rapportering

Eiendomsspar Design / årsrapporter

Å forvalte eiendom er omtrent som å håndtere mat og vin – du må gjøre det med kunnskap, kløkt og kjærlighet for å oppnå gode resultater og de beste opplevelsene.

Alle rapporters mor

Norsk Tipping Design / årsrapporter

Norsk Tippings års- og samfunnsrapport setter standarden for offentlige virksomheters rapportering av sitt samfunnsoppdrag.