Bo bedre med Bolighåndboken

Forsvarsbygg Design / bøker

Itera Gazette utviklet konsept, idé, design, illustrasjoner og alle tekster til en komplett bolighåndbok som deles ut til alle som flytter inn i en forsvarsbolig.

Hakkespettboka for Forsvaret

Forsvarsbygg Design / bøker

Forsvarsbygg ønsket å samle all viktig kunnskap om de ulike sidene ved etablering i internasjonale operasjoner i én håndbok.

Eventyr i asfalt

Lemminkäinen Design / bøker

I 2013 markerte Lemminkäinen Norge sitt 80-årsjubileum med en egen utgave av Elias Lönnrots finske nasjonalepos Kalevala fra 1835.

Opptre LiVE

Norconsult Design / bøker

LiVE Norconsult var kampanjen som implementerte Norconsults retningslinjer knyttet til lederskap (L), verdier (V) og etikk (E) i organisasjonen.

Frodige fortellinger

Landbruks- og matdepartementet Design / bøker

Foran Stortingsvalget i 2013 ønsket landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum å få laget en bok om norsk landbruk.