Forsvarssektorens Airbnb

Forsvarsbygg Design / webdesign

Bestilling av overnatting hos Forsvarsbygg sank fra 25 manuelle steg til ett klikk. Tjenesten Basen ble til med Airbnb som inspirasjon og tjenestedesign som metodikk.

Når kvalitet teller

Cermaq Design / webdesign

Cermaq har lansert nytt websted våren 2016. Itera Gazette har utviklet konsept, struktur og design – og levert frontend.