Strategi for sosiale medier

Aker Solutions ønsket å utarbeide en strategi for sosiale medier med forankring i hele organisasjonen. Til dette ønsket selskapet en strategisk samarbeidspartner. Valget falt på Itera.

Utfordring

Kompetansen om sosiale medier blant de ansatte i Aker Solutions var varierende. Selskapet ønsket derfor å utarbeide en strategi for sosiale medier med forankring i hele organisasjonen. Til dette ønsket selskapet en strategisk samarbeidspartner. Valget falt på Itera.

Løsning

Basert på innledende møter og workshops med Aker Solutions foreslo Itera en fasedelt prosess; (1) øke den interne kompetansen om sosiale medier, (2) etablere en strategi for bruk av sosiale medier, og (3) få på plass retningslinjer for bruk av sosiale medier.
Fase 1 resulterte i økt kompetanse og bevissthet om sosiale medier blant sentrale nøkkelpersoner i Aker Solutions. Vi dokumenterte også sentrale funn fra gjennomførte workshops, blant annet fakta om sosiale medier, Aker Solutions' tilstedeværelse i sosiale medier på undersøkelsestidspunktet, visjon og mål for videre arbeid, samt identifisering av hvilke muligheter sosiale medier åpner opp for i fremtiden.
Resultatet etter fase to var et strategidokument med blant annet visjon, mål, posisjonering, samt presentasjon og forankring av strategien for sosiale medier hos nøkkelpersoner i Aker Solutions.
Siste og tredje fase etablerte operative retningslinjer for utvalgte sosiale mediekanaler, en operativ plan for hvordan man kan integrere sosiale medier i andre aktiviteter, inkludert forslag om ansvarsforhold knyttet til dette i selskapet.

Resultat

Aker Solutions fikk på plass den sosiale mediestrategien og de retningslinjene selskapet hadde behov for, gitt ønsket om å være mer synlig i sosiale medier. En viktig suksessfaktor i arbeidet var at alle større virksomhetsområder/avdelinger i Aker Solutions var representert i prosjektgruppen. Dette sikret blant annet en felles forståelse av hva sosiale medier betyr for Aker Solutions. Prosjektet omfattet alle typer sosiale medier som Facebook, Linkedin, Twitter etc.

Itera - Make a difference