Fra gård til bord med Animalia

Animalia trengte hjelp med å revurdere og redesigne sine nettsider.

Utfordring

Oppgaven til Animalia er å gi faglig støtte til norske bønder og norsk kjøtt- og eggindustri for å fremme omsetningen av kjøtt og egg. De ansatte i selskapet besitter verdifull fagkompetanse både bønder og ansatte i bransjen har glede av. Nettsiden til Animalia fremsto tidligere som umoderne og uoversiktlig. Bøndene, veterinærene, næringsaktørene og andre fant ikke frem i mylderet av informasjon.
Tilstedeværelsen i sosiale medier var noe tilfeldig og lite koordinert.

Løsning

Itera fikk jobben med å redesigne nettsiden. Vi gjennomførte brukertester, workshops, utarbeidet digital strategi, strukturerte innholdet, implementerte ny funksjonalitet og designet en ny og moderne responsiv nettside.

Resultat

Takket være god testing i forkant, har tilbakemeldingene vært udelt positive. Nettsiden fungerer godt uavhengig av om man er på PC, nettbrett eller på mobil. Løsningen er utarbeidet i EPiServer.

Itera - Make a difference