Smidig release management

Hver måned får mer enn 2 millioner skandinaver lønnslippen sin gjennom løsninger levert av Bluegarden.

Utfordring

Hver måned får mer enn 2 millioner skandinaver lønnslippen sin gjennom løsninger levert av Bluegarden. Porteføljen av programvare er stor, og videreutvikles kontinuerlig. Ved utrulling av nye versjoner til kundebedriftene er release management et sentralt tema. Utviklingsteamene skal følges opp slik at releasen er ferdig til avtalt tid. Utrullingen skal skje smidig, og uten nedetid eller andre problemer hos kunden.
Bluegarden har introdusert nearshoring som sin leveransemodell. Release manager må dermed også koordinere og inkludere team som befinner seg på en annen lokasjon.

Løsning

Itera gikk gjennom «management for hire» inn i sentrale lederstillinger for å etablere nødvendig kompetanse innen smidig release management. I samarbeid ble det designet og implementert effektive release-prosesser internt i IT-avdelingen samt mot forretningssiden og eksterne parter.

Resultat

Release management i Bluegarden følger nå prinsipper for smidig utvikling. Prosessene foregår effektivt, og med god disiplin, kontroll og samhandling.

Itera - Make a difference