Informasjonssikkerhet

Det stilles store krav til informasjonssikkerhet i helsesektoren. Itera har bistått Boots med å få på plass gode rutiner.

Utfordring

Boots apotek hadde behov for å få på plass et komplett informasjonssikkerhetsrammeverk som stemmer overens med Normen for informasjonssikkerhet i helsesektoren.

Løsning

Itera bidro med å etablere et komplett rammeverk for informasjonssikkerhet, tilpasset kundens bransje og struktur, og i kundens egne systemer. I rammeverket er prosesser tilgjengelige for de ansatte til enhver tid.
Rammeverket stemmer overens med Normen for informasjonssikkerhet i helsesektoren, samt ISO27001.

Itera utførte en risikovurdering med Boots, og leverte en risikorapport med en prioritert aksjonsliste på tiltak for iverksetting i 2014 og 2015, inkludert ansvarlige for de ulike aksjonene.

Resultat

Boots apotek har gjennom samarbeidet med Itera fått økt kunnskapen om informasjonssikkerhet internt og har også fått på plass rutiner for risikovurderinger og etterlevelse av Normen, noe som er helt essensielt for deres arbeid. Boots etterlever nå de juridiske pliktene som påhviler virksomheten. Rammeverket dekker sikkerhetskravene i personopplysningsforskriften og til helseregisterloven.

Itera - Make a difference