Tap your potential med Centrica

Alle olje- og gasselskap jakter på de dyktigste og mest erfarne oljeingeniørene og geologene. Hvordan skulle en relativt ukjent aktør klare å tiltrekke seg de dyktigste folkene? Det var kritisk å utvikle en kommunikasjonsstrategi som trigget målgruppen.

Utfordring

Alle olje- og gasselskap jakter på de dyktigste og mest erfarne oljeingeniørene og geologene. Med nye olje- og gassfunn er mangelen på ingeniører blitt prekær. De flinkeste er imidlertid hverken på jobbjakt eller synlige i arbeidsmarkedet. Og hvorfor skal de flytte på seg når de har det bra der de er med høye lønninger og særdeles gode ansattfordeler?

De store selskapene som Statoil og Aker Solutions bruker enorme ressurser på å ansette mellom 1000 og 3000 nye medarbeidere årlig. Hvordan skulle en mindre og relativt ukjent aktør med sine 100 ansatte klare å tiltrekke seg de dyktigste folkene? Det var kritisk å nå frem med et budskap som trigget geologene og ingeniørene.

Løsning

Vi valgte å se på rekrutteringen som en strategisk pågående prosess. Behovet for et langsiktig kreativt konsept meldte seg. Et konsept som knyttet emosjonelle bånd mellom Centrica og de aller dyktigste. «Tap your potential» ble født.

Hva er det som trigger de dyktigste til å forlate jobben i store selskap som Statoil og andre til fordel for Centrica? Det å få bruke kompetansen og potensialet sitt, utgjøre en forskjell, få gjennomslag for ideene og påvirke fremtiden. Lange beslutningsprosesser og byråkrati er fraværende i Centrica. Karrieren din får en ny "boost. Centrica utvinner olje- og gass – og lar deg også utvinne noe bra i deg selv. (Derav dobbeltheten i "Tap your potential")

At Centrica opererer på litt over 100 olje- og gassfelt, har en solid eier og noen av de dyktigste seniorene på laget, gjorde kandidatene mer interessert. Strategien og konseptet ble implementert i profilerende annonser, handlingsutløsende stillingsannonser, egen nettside, sosiale medier og bruk av søk. På oljemessa (ONS) ble konseptet implementert på iPad-er og i brosjyrer.

Resultat

De profilerende annonsene scoret langt over gjennomsnittet på oppmerksomhet, liking, lett forståelig, interesse og originalitet. Rekrutteringsselskapet uttalte at Centrica var blitt «talk of the town». Ansatte klistret annonsene opp på vegger internt og hele 500 søkere søkte på de ledige stillingene (!).

Itera - Make a difference