Rekrutteringssuksess med Centrica

Centrica Energy er et av de hurtigst voksende olje-/gass-selskap på norsk sokkel. Basert på stadig nye gass-funn hadde de behov for 22 nye ingeniører og geologer.

Utfordring

Alle olje- og gasselskap jakter på de dyktigste og mest erfarne oljeingeniørene og geologene. Med nye olje- og gassfunn, er mangelen på ingeniører prekær. Men de flinkeste er hverken på jobbjakt eller synlige i arbeidsmarkedet. Og hvorfor skal de flytte på seg når de har det bra der de er med høye lønninger og særdeles gode ansattfordeler? Hvordan skulle en mindre og relativt ukjent aktør med sine 100 ansatte klare å tiltrekke seg de dyktigste folkene? Det var kritisk å skaffe tilstrekkelige ressurser for å realisere prosjektene!

Løsning

Først måtte Centrica vekke interesse og bli bedre kjent. Profilering ble rekrutteringsarbeidets første målsetting. Deretter var målet å få nok søkere til å fylle de 22 ledige stillingene samt å skape stolthet blant egne ansatte. Til slutt måtte vi komme i dialog og skape relasjoner med interessante kandidater. Det ble jobben til headhunterne og ansatte på Centrica sin stand på oljemessa i Stavanger (ONS).

Behovet for et langsiktig kreativt konsept meldte seg. Et konsept som knyttet emosjonelle bånd mellom Centrica og de aller dyktigste. «Tap your potential» ble født. Det å få bruke kompetansen og potensialet sitt, utgjøre en forskjell, få gjennomslag for ideene og påvirke fremtiden kan trigge potensielle ansatte til å søke hos Centrica fremfor de store oljeselskapene.

Rekrutteringen startet med profilerende annonser for å sette Centrica på kartet. Deretter fulgte handlingsutløsende stillingsannonser, egen nettside, sosiale medier og bruk av søk. På oljemessa (ONS) møtte kandidatene de ansatte i samtaler, på iPad-er og i brosjyrer.

Resultat

De profilerende annonsene scoret langt over gjennomsnittet på oppmerksomhet, liking, lett forståelig, interesse og originalitet. De hadde god stoppeffekt og ble studert grundig. På sosiale medier og på Google var resultatene "råbra" ifølge mediebyrået Carat. Et uttall personer besøkte nettsidene og rekrutteringsselskapet uttalte at Centrica var blitt «talk of the town». Og det beste resultatet var de 500 søkere som søkte på de 22 stillingene (!). Det var fem ganger så mange som antall ansatte. Samtlige stillinger ble besatt.

Itera - Make a difference