Samlende og kommuniserende intranett hos Cermaq

Cermaq trengte hjelp med utforming av strategi, informasjonsarkitektur og design for selskapets intranett.

Utfordring

Cermaq var i 2012 et internasjonalt fiskeoppdretts- og fiskefôrkonsern med hovedkontor i Oslo, tuftet på visjonen om å drive bærekraftig havbruk. Våren 2012 fikk Itera (da: Itera Gazette) oppdraget med å lage strategi, informasjonsarkitektur og utvikle design for selskapets intranett (den tekniske løsningen, IBMs WebSphere Portal var allerede valgt og en av Cermaqs underleverandører på teknologi leverte og implementerte denne delen av leveransen).

Løsning

Cermaqs intranett – Casa – er blitt et digitalt arbeidsrom og informasjonskanal, som ivaretar en rekke praktiske funksjoner i kombinasjon med løpende nyhetsstrømmer fra selskapets verdensomspennende virksomhet. Løsningen inneholder en sosial plattform, slik at alle som har tilgang kan bidra med faglig og sosialt innhold.

En spesiell utfordring har vært å ivareta de forskjellige selskapenes særegne visuelle profil og identitet, slik at alle ansatte skal føle tilhørighet til sitt selskap og samtidig enkelt få tilgang til informasjon fra morselskapet Cermaq.

Resultat

Cermaq har lansert et intranett med stort potensiale for selskapets internkommunikasjon og kunnskapsdeling. Løsningen er dynamisk og levende og bidrar til en mer effektiv hverdag for ansatte med en rekke støttefunksjoner, samtidig som muligheten for samhandling på tvers binder selskapet sammen faglig og sosialt.

Itera - Make a difference