Norges største finanskonsern

DNBs årsrapporter er tuftet på ønsket om å fremstå som ett konsern med revitaliserte kundeverdier og fornyet oppmerksomhet rundt selskapets kultur.

Utfordring

DNB er Norges største finanskonsern. Årsrapporten for 2014 er den sjette i serien som Itera har vært med å utvikle og produsere. Rapporten er tuftet på ønsket om å fremstå som ett konsern med revitaliserte kundeverdier og fornyet oppmerksomhet rundt selskapets kultur.

Løsning

Løsningen som ble valgt er basert på sterke virkemidler og et enhetlig visuelt budskap, balansert med en grundig presentasjon av selskapet, årsberetning og regnskap. Itera har bidratt med alt fra rådgiving og design til ombrekking og ferdigstillelse for trykk, samt distribusjon. I tillegg har Itera hatt ansvaret for design av hele konsernets rapportportefølje, inklusive kvartalsrapporter.

Resultat

Resultatet har blitt en svært omfattende og fyllestgjørende rapport på 200 sider, som makter å kombinere et blikk mot fremtiden med en grundig selskapspresentasjon og et komplett regnskap. Rapporten har blitt godt mottatt av målgruppene og er blitt brukt aktivt internt.

Itera - Make a difference