Bedre brukeropplevelse på Deltas innloggede sider

Med nye innloggede CRM-sider for delta.no har medlemmene informasjonen de trenger lett tilgjengelig til enhver tid.

Utfordring

Delta skulle bytte CRM-leverandør for medlemsbasen til Delta.no og trengte bistand til implementering av sidene. I den forbindelse dukket det også opp behov for en oppgradering av design for å gi medlemmene en god brukeropplevelse.

Løsning

Itera implementerte CRM-løsningen, som er levert av Winorg, med Deltas nettsider, som bruker Enonics CMS-løsning. I tillegg til selve implementeringen med innloggende sider både for medlemmer og tillitsvalgte, leverte også Itera nytt design på Min Side, som er den portalen medlemmene møter når de logger inn. Dette inkluderte utvikling av sidemaler og redesign av navigasjon. I tillegg ble det utviklet kommunikasjonselementer til bruk på delta.no sine åpne sider.

Resultat

Delta har fått en løsning som fungerer og kommuniserer godt med databasene. CRM-løsningen vises i iFrames på sidene. Medlemmene har fått en ryddig side med informasjonen de trenger lett tilgjengelig til enhver tid. Oppgraderingen av designet har også ført til rydding på andre sider. Delta har i ettertid inngått en rammeavtale med Itera om videreutvikling av delta.no – åpne og innloggede sider.

Itera - Make a difference