Modernisert bestillingsprosess hos DSS

Departementenes Servicesenter hadde behov for en mer effektiv bestillingsprosess i forbindelse med Stortingsvalget.

Utfordring

Departementenes Servicesenter (DSS) ønsket å modernisere sine bestillingsprosesser, samt forbedre kvalitetssikringen av bestillingenes innhold. Behovet var prekært da de henvendte seg til Itera, blant annet fordi daværende bestillingsprosesser ikke tilfredsstilte nødvendige krav i forbindelse med Stortingsvalget høsten 2013.

Løsning

Itera løste oppgaven ved å utvikle en avansert portal som tar imot endringsbestillinger, med kontekstbaserte valgmuligheter og metoder for input-validering. Arbeidet ble påbegynt få uker før Stortingsvalget, for å sikre implementering før valget.

Resultat

Til tross for svært korte frister, ble løsningen levert i tide og med god kvalitet. Involvering av Iteras spesialister innenfor identitetsforvaltning og tilgangsstyring var avgjørende for en vellykket og smidig leveranse.

Itera - Make a difference