Bærekraft og samfunnsansvar på alle plattformer

EWOS er en ledende og betrodd leverandør av fór og ernæring for den internasjonale habruksnæringen.

Utfordring

EWOS produserer og selger fôr til oppdrettsfisk, i hovedsak laks og ørret. EWOS har fôrproduksjon i fem land og har en markedsandel på 33 prosent på verdensbasis. Selskapet er eid av Altor Equity Partners og Bain Capital. Med nye eiere fremstår EWOS som et selskap med ny giv og med andre interessenter enn da selskapet inngikk som del av det statlige aksjeselskapet Cermaq. Dette ønsket de at skulle gjenspeiles i rapportporteføljen.

Løsning

EWOS' rapportportefølje er mangslungen, og det ble derfor bestemt å bruke web som primærkanal og etablere et eget rapportunivers med løpende oppdateringer knyttet til nyheter, finansielle rapporter, prospekter og kalender, i tillegg til en komplett GRI-rapport som utnytter webens fortrinn med interaktiv grafikk og responsiv design.

Resultat

Resultatet er en rapport som tilfredsstiller krav til åpenhet og tilgjengelighet samtidig som bærekraftsrapporteringen er fullt integrert i den endelige løsningen.

Itera - Make a difference