Flytogets digitale kundereise

Flytogets produktutvikler og produkteier skulle ut i permisjon og Flytoget trengte en erfaren ressurs til å utfylle rollen som produkteier og funksjonelt ansvarlig i prosjektet «Flytogets digitale kundereise».

Utfordring

Flytogets produktutvikler og produkteier skulle ut i permisjon og Flytoget trengte en erfaren ressurs til å utfylle rollen som produkteier og funksjonelt ansvarlig i prosjektet «Flytogets digitale kundereise».

Løsning

Flytogets digitale kunde-web er mye mer enn en nettside. Det er et overbygg på salgssystemet, slik at Flytogets kunder har et system for å håndtere kort og kvitteringer, og et verktøy for Flytogets kundeservice til å betjene kundene på beste måte. Itera kunne tilby en erfaren UX-rådgiver til rollen produkteier og funksjonelt ansvarlig i prosjektet «Flytogets digitale kundereise».

Oppgaven gikk i hovedsak ut på å jobbe på kundens side med å styre ekstern leverandør av utviklingsprosjektet. Dette for å sikre at nye Flytogets digitale kunde-web utvikles i henhold til deres behov og kommersielle forventninger, og i tillegg vurdere og koordinere avhengigheter til andre prosjekter.

Resultat

Gjennom sin rolle som funksjonelt ansvarlig sikret Itera sin rådgiver innsikt, behovsavklaringer og beslutninger i tråd med organisasjonens forventning, og en trygg og behagelig reise gjennom prosjektet.

Itera - Make a difference