Årsrapport 2014 – tidsriktig eierdialog

Forsvarsbygg ønsket, med bakgrunn i nye krav til offentlig rapportering, å vektlegge god eierdialog gjennom å belyse og dokumentere prioriterte tema som styring og kontroll, måloppnåelse og verdiskaping for forsvarssektoren.

Utfordring

Forsvarsbygg ønsket, med bakgrunn i nye krav til offentlig rapportering, å vektlegge god eierdialog gjennom å belyse og dokumentere prioriterte tema som styring og kontroll, måloppnåelse og verdiskaping for forsvarssektoren.

Løsning

Årsrapporten ble seksjonert etter kravene som ligger i den nye rapporteringsreglene. Det ble lagt vekt på å dokumentere status for oppnåelse av de strategiske målene samt beskrivelse av de viktigste faktorene som påvirker Forsvarsbyggs virksomhet. Som i forrige års rapport ble det lagt vekt på å dokumentere Forsvarsbyggs mål om å bidra til å bygge forsvarsevne. Det ble også utarbeidet en verdikjedemodell som viser Forsvarsbyggs relevante leveransebredde knyttet til de utfordringer og muligheter som ligger i å utvikle og fornye forsvarseiendommene.

Den visuelle løsningen la vekt på tydelighet, renhet og bruk av illustrasjoner – som vektla både militære og sivile perspektiver.

Resultat

Årets rapport har oversiktlig og relevant innhold som viser at Forsvarsbygg tilfører forsvarssektoren verdier gjennom å utøve forsvarlig forvaltning. I tillegg gis en god oversikt over hvilke utfordringer Forsvarsbygg står overfor. I henhold til kravene til offentlig rapportering ble rapporten også publisert via Forsvarsbyggs hjemmesider. På bakgrunn av årsrapporten ble det utviklet både en presentasjon brukt i eiermøtet og en ny virksomhetspresentasjon.

Forsvarsbygg årsrapport 2013

Itera - Make a difference