«Basen» – «forsvarssektorens Airbnb»

Fra 25 manuelle steg til 1 klikk takket være Airbnb som inpirasjon og tjenestedesign som metodikk.

Utfordring

Forsvarsbygg er forsvarssektorens forvalter av eiendom, og har blant annet ansvaret for å skaffe overnatting til tusenvis av forsvarsansatte i forbindelse med for eksempel tjenestereiser, kurs og seminarer. For å møte de ansattes krav og forventninger på en god måte engasjerte Forsvarsbygg Itera til å utvikle en webbasert bestillingsløsning, der Airbnb var forbildet. Brukeropplevelsen stod med andre ord i sterk fokus.

Løsning

Itera har vært totalleverandør av den nye portalen: forprosjektet, tjenestedesign, interaksjonsdesign, innhold, brukertesting, utvikling, oppsett av miljø, test, testledelse, rådgivning og prosjektledelse. Forsvarsbyggs referansegruppe har styrket leveransen med raske tilbakemeldinger og smidig styring av leveranseomfanget.

Basen støtter alle enheter og flater som brukes i Forsvaret. Den er utviklet i EPiServer 7 og integrert mot Nets, Xpand og SMS-tjeneste. Etter ferdigstillelse fortsetter Itera med videreutvikling av Basen og er også drifts- og forvaltningspartner.

Resultat

Ved hjelp av et godt forbilde og tjenestedesignmetodikk kan brukeren nå bestille overnatting på en svært enkel måte. Boligkoordinatorene i Forsvarsbygg har fått en enklere arbeidshverdag: fra tidligere 25 manuelle steg for å bekrefte en overnatting tar samme oppgave nå kun 1 klikk!

Les om Basen i Finansavisen (29.06.2015)

Itera - Make a difference