«Itera har levert et optimalt forprosjekt og beslutningsgrunnlag. Evnen til å finne gode løsninger og svar i samarbeid med Forsvarsbygg har gitt prosjektet meget god framdrift innenfor de definerte rammene.»

Cecilie Jentoft, Leder Bolig og Kvarter Arena, Forsvarsbygg