"If ghosts could talk" - diplom for beste internkampanje

Ansatte i If CRM har solid kompetanse innen dialog og kunderelasjonsbygging. For å inspirere ytterligere innen digitale muligheter utarbeidet Itera et "augmented reality"-konsept. Løsningen ble hedret med diplom i Max Marketing Mix 2014 for beste internkampanje.

Utfordring

Dialog og relasjonsbygging er kompetanseområdet til de rundt 30 ansatte i If CRM Norge, Sverige og Finland. Dette er de dyktige på. Imidlertid opplever de at det er en utfordring å følge med på de digitale mulighetene, og ikke minst se relevansen i hvordan de selv tar i bruk disse. Da If CRM Nordic samlet ansatte til internkonferansen "Digital First" på ærverdige Johannesberg slott i Sverige ga de Itera en spennende utfordring: lag en morsom, sosial, overraskende, inspirerende og faglig utviklende digital aktivitet!

Løsning

Vi valgte å knytte sammen slottets historie, gode DM-teknikker, annerledes digitale applikasjoner og sosiale medier for å inspirere gjennom å demonstrere nye digitale muligheter. Alt lå nemlig til rette: Det gamle slottet har en fantastisk historie. Ifs ansatte har solid dialogkompetanse og temaet på konferansen var nettopp digitale muligheter.

Vi koblet altså alt dette sammen: historien i aktiviteten handlet om slottet og dets beboere, oppbyggingen tok i bruk gode gamle DM-teknikker (teaser, velkomst, opplevelse og oppfølging) og oppgavene ble løst ved hjelp av iPad, Augmented Reality-applikasjoner og sosiale medier.

I området hvor Johannesbergs slott ligger, bodde det på 1100-tallet en høvding som het Gutti. Dette er historiske fakta. Resten diktet vi: Nemlig en runeforbannelse Gutti har kastet over adelsslektene som har eid slottet opp gjennom tidene. På grunn av ny teknologi kan denne runeforbannelsen endelig komme for dagen og finne sin løsning! Idéen går langs flere akser: Å knytte noe fysisk opp mot noe digitalt og å ta i bruk de faktiske omgivelsene som målgruppen befinner seg i. Kommunikasjonen var på engelsk og med faktiske runetegn (som til slutt dannet en løsning). Designet knyttet middelalder sammen med hightech.

Resultat

Evalueringsskjema av den digitale aktiviteten ble sendt ut i etterkant.Tilbakemeldingene var udelt positive. Her noen konkrete:
«Augmented Reality har garantert potensial for å utforskes».
«Vi fikk nye gode ideer til digital kommunikasjon».
«Digital applikasjoner skaper store muligheter for fremtiden».
«Veldig god idé, godt forberedt, godt gjennomført».

"If ghosts could talk" ble hedret med diplom i Max Marketing Mix 2014 for beste internkampanje.

Itera - Make a difference