De rette valgene – med Miljødirektoratet

Et analyseverktøy gir Miljødirektoratet kunnskapen de trenger for å prioritere riktig.

Utfordring

Norge har som mål å redusere utslipp av drivhusgasser fra 17 til 15 millioner tonn før 2020. En viktig oppgave for Miljødirektoratet er å analysere hva slags klimatiltak som vil redusere utslipp, og hva de ulike tiltakene vil koste. For å kunne produsere slike analyser trenger de et kraftig og sikkert verktøy.

Løsning

Ekspertene i Miljødirektoratet jobbet tett med Itera gjennom hele prosjektperioden. Prosjektet ble utført stegvis ved hjelp av Scrum-metodologi. Målgruppene ble analysert for å få en forståelse for brukernes behov og forventninger til løsningen, og interaktive prototyper ble presentert etter hvert i utviklingsprosessen for å teste konsepter, ideer og funksjoner.

Resultat

Nesten 200 potensielle tiltak er nå registrert i løsningen, og klare for analyse og simulering. Analysene vil gi sentrale myndigheter grunnlag for å vurdere klimarelaterte politiske spørsmål og kunnskap om hvilke tiltak som best kan bidra til å nå Norges mål for redusering av drivhusgassutslipp.

Itera - Make a difference