Felles kultur, felles mål, felles fremtid

Med magasinet Drive er MøllerGruppen i stand til å formidle sin strategi til sine ansatte.

Utfordring

MøllerGruppen har en ambisiøs strategi fram mot 2015, og strategien må formidles til, og iverksettes av, alle medarbeidere. Selskapet har virksomheter i fem land og alle medarbeidere i alle land skal få lik informasjon.

Målgrupper for magasinet har vært medarbeidere, virksomhetens informasjonsavdelinger og ledere lokalt og sentralt.

Løsning

Designet er internasjonalt og gir assosiasjoner til bil, bevegelse og dynamikk og bruker generiske og universelle titler som kan fungere uavhengig av språk. Med unike landutgivelser, når magasinet alle medarbeidere i en bredt sammensatt organisasjon – kulturelt, geografisk og organisatorisk.

Resultat

Itera har stått for innhold, foto, design, produksjon – på 5 språk. I tillegg til utsendelse av magasinet, så har det også vært utviklet flere andre aktiviteter i forbindelse med utgivelsen for å sikre god effekt: PowerPoint-presentasjoner, nyhetssaker og en egen quiz for alle medarbeidere – der svarene betinger at man bruker magasinet som kilde.

Itera - Make a difference