Redaksjonell tilnærming og teknologisk forståelse hos MøllerGruppen

MøllerGruppen er Norges ledende bilvirksomhet; et familieeid selskap og en ledende aktør i bilbransjen

Utfordring

Konsernet er organisert i fire forretningsområder med Norge, Sverige og Baltikum som hovedmarkeder. MøllerGruppen ønsket å revitalisere konsernets nettsted visuelt, innholdsmessig og teknologisk.

Løsning

Målgruppen for nye moller.no er primært business-to-business, og ambisjonen om å vise selskapets kompleksitet ble løst gjennom å lage en introduksjon som beskriver selskapets enheter, fokusområder, verdidrivere og geografiske spredning. Løsningen er dermed tuftet på redaksjonell forståelse, design fokus og teknologiforståelse med responsiv design som tilrettelegger løsning også for mobile plattformer.

Resultat

Nye moller.no fremstår som grundig; sidene er godt strukturert og har relevant innhold med enkel navigasjon. En del av oppdraget har også vært å modernisere selskapets visuelle profil, som gir det nye nettstedet et tydelig løft.

Itera - Make a difference