Bedre kommunikasjon med nytt intranett og web-løsning hos NSB

Utfordring

NSB ønsket å oppgradere både egne konsern-nettsider og intranett for hovedkontoret. De ønsket responsive løsninger som er funksjonelle, og som samtidig skiller seg ut fra nsb.no, da de skal representere flere av selskapene i NSB-konsernet.

Løsning

Konsernweben, www.nsbkonsernet.no, var lanseringsklar fra Iteras side 30. april 2013. Her sto vi for videreføring av design fra en to år gammel prototype satt opp av Netlife Research. Vi justerte designet så det skiller seg mer ut fra det på nsb.no, og i større grad representerer konsernets mangfold. Sidene ble utviklet responsivt med Enonic som plattform, og Itera både utformet og implementerte den endelige løsningen.

Intranettet ble lansert da NSBs hovedkontor flyttet til Grønland i juni 2013. Her sto Itera for revidering av eksisterende trådskisser og gjennomgang av ny menystruktur for å gjøre den mest mulig brukervennlig. Vi designet sidene basert på sidemaler og design fra websidene. Også denne løsningen er responsiv og utviklet på Enonic-plattform. Itera sto også for implementering av løsningen og sørget for integrering mot tre AD-registre.

Resultat

NSB-konsernet har fått det de ønsket seg og kan nå fokusere på god kommunikasjon både internt og eksternt, og har til og med oppsett og løsninger de kan bruke videre i andre deler av organisasjonen. Samme malverk brukes nå for å bygge Nettbuss' nye intranettsider. Nettbuss er en del av NSB-konsernet. Itera bistår her blant annet med all utvikling i front-end, som utgjør ca. 100 timer.

Itera - Make a difference