Tilrettelagt for samhandling og rett fokus hos Norad

Norad ønsket seg et modernisert intranett som legger til rette for samhandling og smidige arbeidsprosesser, slik at de ansattes tid og energi frigjøres til fullt fokus på deres utviklings- og bistandsarbeid.

Utfordring

Norad skulle oppgradere sitt intranett, basert på en kopi av UDs nye intranett, og trengte en kompetent leverandør til å utvikle en tilpasset løsning, som tok utgangspunkt i konsept og design utført av Making Waves. Videre trengte de hjelp med teknisk utvikling og migrering av informasjon fra eksisterende intranett. Norad ønsket seg et modernisert intranett som legger til rette for samhandling og smidige arbeidsprosesser, slik at de ansattes tid og energi frigjøres til fullt fokus på deres utviklings- og bistandsarbeid.

Løsning

Itera fikk oppdraget. Løsningen benytter en mengde funksjonalitet som gjenkjennes fra sosiale medier, som likes, kommentarfelter, mulighet for å abonnere på informasjon, lenker til egne verktøy, varslinger og dynamisk innhold som gir redaktørene stor frihet til å generere rike innholdssider, samt delte arbeidsrom for samhandling. Informasjon kan merkes med kategorier og fungerer som metadata, slik at det er mulig å lenke relaterte ting sammen. I tillegg har løsningen funksjonalitet som forenkler arbeidsoppgaver. De ansatte kan fylle inn informasjon om hvilke ansvarsområder og kompetanse de besitter, så andre i organisasjonen raskt kan søke seg frem til rett kontaktperson ved behov.

Resultat

Norad har nå en samhandlingsløsning som legger til rette for smidige arbeidsdager og som legger til rette for at de ansatte kan vie mer tid og oppmerksomhet til sitt viktige bistandsarbeid.

Itera - Make a difference