Søkerrekord for Norconsult

Norconsults rekrutteringskampanje under UKA i Trondheim i oktober 2015 ga dem ny rekord i antall søknader.

Utfordring

Norconsult er Norges største – og en av de ledende – tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Tjenestene er rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, både nasjonalt og internasjonalt. Norconsult har mer enn 10 000 oppdrag i året og spennvidden er stor: fra de store og synlige prestisjeoppdragene til de små, men viktige prosjektene som kan utgjøre hele forskjellen. Norconsult jobber alltid med et mål om å bidra til et bærekraftig samfunn. Dette skulle rekrutteringskampanjen formidle. Målgruppen var studenter, både de som er klare for en yrkeskarriere og de som ønsker å skrive master- eller diplomoppgave.

Løsning

Kampanjen ble kalt «Det store spennet», eller som det heter i annonseteksten: «Det er det store spennet som gjør det så spennende». Et utvalg store og små oppdrag ble satt i en sammenheng som trakk paralleller mellom dem og samtidig viste hvor utrolig varierte arbeidsoppgavene i Norconsult er. Underforstått: Dette er en arbeidsplass med muligheter! Kampanjen gikk som trykte og digitale annonser og boards. Den ble også brukt som visuelt uttrykk på Norconsults messestand under UKA.

Denne kampanjen, og tidligere kommunikasjonsmateriell som vi har laget for Norconsult, er basert på et strategisk forarbeid hvor vi har videreutviklet selskapets visuelle profil og budskap. En slik rød tråd gjennom kommunikasjonen styrker merkevaren. Kommunikasjonsmateriellet er både for eksternt og internt bruk og spenner fra annonser, boards, film, brosjyrer, bøker og internkurs i form av spill, for å nevne noe. Det er også laget på flere språk i tillegg til norsk, da Norconsult er representert i land over hele verden.

Resultat

I løpet av de fire ukene kampanjen gikk i Trondheim, hadde de ledige stillingene 5086 visninger på nett. Det kom inn 1299 søknader på stillingene. For Norconsult er det ny rekord i antall søknader innenfor et så kort tidsrom.

Les mer om kampanjen på Norconsults egne nettsider.

Itera - Make a difference