I tenkeboksen med Norconsult

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivningsselskap rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Utfordring

Norconsult har behov for å rekruttere jevnlig for at vekstmålene til selskapet skal nås. Det er stor kamp om de beste kandidatene og mangel på nyrekruttering er en utfordring for aktørene bransjen. En annen utfordring er at aktørene i bransjen framstår som like. Den er noe konturløs. Kandidatene har problemer med å skille det ene selskapet fra det andre.

Løsning

Hovedmålgruppen var ingeniørstudenter som er på vei ut i sin første jobb. Viktige «drivere» for denne gruppen er å kunne bidra til innovasjon og få brukt hodet. Løsningen hadde derfor fokus på nettopp dette. Og fordi Norconsult har vært og er involvert i noen av landets største prestisjeprosjekter, fokuserte vi på dem som innovative tankeprosjekter. Visuelt ble det et mørkt uttrykk – med lys i – for å skape assosiasjoner til ro og kontemplasjon, og lyse ideer. Kampanjen gikk ut som boards og annonser – og animasjon på skjermene på Flytoget i Oslo og på YouTube.

Resultat

Kampanjen gikk på senvinteren 2013. Uten å ta hensyn til antall stillingsannonser som ble publisert hadde Norconsult en søknadsøkning på ca. 12 prosent fra året før (2012), men tar vi hensyn til antall publiserte stillingsannonser, og effekten av disse, mottok Norconsult i 2013 ca. 5,5 søknader per annonse mot ca. 3,8 søknader per annonse i 2012. Dette er en økning på om lag 45 prosent.

Itera - Make a difference