Samlende, tydelig og brukervennlig

Norconsults visuelle identitet trengte å oppgraderes for å fortsatt understøtte merkevarens autoritet og verdier.

Utfordring

Norconsults visuelle identitet trengte å oppgraderes for å fortsatt understøtte merkevarens autoritet og verdier. Norconsult har mange organisasjonsenheter og er lokalt tilstede i mange land. Det var derfor viktig med en oppgradering som opplevdes som samlende for selskapet. Brukervennlighet var et viktig poeng, da den visuelle identiteten ikke bare benyttes i eksterne kommunikasjonsflater og sammenhenger, men også brukes internt av ansatte over hele verden. Arbeidet med den visuelle identiteten ble også opptakten til en rekke kommunikasjonstiltak fra Norconsult. De skulle ha lang levetid.

Løsning

Itera utviklet et designprogram bygget på seks grunnleggende designelementer: navne- og logoprogram, skrift- og fargeprogram, mønsterelement og bildebank. Overordnet har programmet som funksjon å differensiere merket fra konkurrentene (bransjen framstår som noe ensartet), være et uttrykk for det selskapet er, dets personlighet, rollen det har i samfunnet og selskapets nøkkelverdier. Sammen med designprogrammet fulgte en 'tone of voice' – hvordan Norconsult skal framstå skriftlig. Dette gjorde vi fordi både Itera og Norconsult mener at visuell og verbal kommunikasjon må harmonere for å kommunisere godt og for å bygge en sterk og tydelig merkevare.

Parallelt med og i kjølvannet av dette arbeidet ble det igangsatt en mengde design- og kommunikasjons-prosjekter. De to største var en rekrutteringskampanje og det redaksjonelle og internasjonale bok-prosjektet The way we LiVE in Norconsult. Kampanjen var ekstern og skulle rekruttere ingeniører. Den gikk som annonser i alle flater, boards og animasjon på skjermene på Flytoget i Oslo og på YouTube. Boken var i hovedsak intern og handler om Norconsults ti prinsipper for god arbeidskultur (innen ledelse, etikk og verder, derav LiVE).

Resultat

Den oppgraderte identiteten er blitt tatt i bruk av hele organisasjonen og oppleves som inspirerende. Den er vakker, funksjonell og tydelig. Kampanjen, som gikk på senvinteren 2013, ga en øking i søkermassen på 45 prosent (målt mot kampanjen året før. Tallene er basert på antall søknader per annonse). Boken var selskapets julegave til 2500 ansatte i 2014, og tilbakemeldingene fortalte at den vekker begeistring og gir fordypet og god innsikt i Norconsults arbeidskultur.

Itera - Make a difference