Samfunnsansvar og sunnhet - tydelig kommunisert

NorgesGruppen er landets største handelshus. Konsernet har en markedsandel på 39,3 prosent innen dagligvarehandelen.

Utfordring

Med markedsmakt følger ansvar – og mange muligheter. NorgesGruppen ønsket å kommunisere tydelig hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar generelt og fokuserer på sunnhet og ernæring spesielt.

Løsning

Årsrapporten for 2013 er tredelt, men utgjør ett hele. Den består av et papirbasert årsmagasin for utvalgte interessenter på papir, samt en webbasert, tradisjonell årsrapport for aksjonærer og bank/finansmiljøer. Som del av årsmagasinet inngår også en unik samfunnsrapport som eget innstikk.

Resultat

Årsmagasinet fremstår som friskt og framtidsrettet. Tydelige oversikter, figurer og artikler gir et godt overblikk og ny innsikt om NorgesGruppens markeder og rammebetingelser. Samfunnsrapporten melder tilbake på definerte avtrykk og kobler dette sammen med selskapets langsiktige ambisjoner på en effektiv måte, blant annet ved bruk av infografikk. Den digitale årsrapporten er responsiv, og utnytter webens muligheter. Ved å koble tall og rapporter til en egen database, kan man blant annet generere grafer, noe som gir rapporten økt verdi. Linken til årsrapporten: http://www.rapport2012.norgesgruppen.no. Den trykte rapporten (i PDF) kan også lastes ned herfra.

Itera - Make a difference