«Norgesgruppen gir deg en bedre hverdag»

Årets magasin viser hvordan NorgesGruppen tar samfunnsrollen på alvor.

Utfordring

Dagligvarekjeden NorgesGruppen representerer en markedsandel på over 39 prosent. Med markedsmakt følger et stort ansvar – og mange muligheter. Årets magasin viser hvordan NorgesGruppen tar samfunnsrollen på alvor og hva det betyr for interessenter, eiere, ansatte og ikke minst selskapets mangfold av kunder.

Løsning

Rapporten er tredelt, og utgjør til sammen et hele: Et årsmagasin for utvalgte interessenter på papir, en samfunnsrapport og en tradisjonell årsrapport for aksjonærer og bank/finansmiljøer på web. Årets tema er en videreutvikling av selskapets visjon om å gi forbrukere en bedre hverdag. Visjonen representerer selskapets kjerne, og årets løsning gav anledning til å løfte blikket og skrive og billedlegge forbrukernes morgendag.

Resultat

Årsmagasinet fremstår som friskt og framtidsrettet, og tar målgruppene på alvor. Tydelige oversikter, figurer og artikler gir overblikk og ny innsikt om NorgesGruppens markeder og rammebetingelser, og gir en pekepinn på hvor markedsutfordringer og -muligheter er i årene som kommer. Samfunnsrapporten melder tilbake på definerte avtrykk og kobler dette sammen med selskapets langsiktige ambisjoner på en effektiv måte ved bruk av infografikk og spissede omtaler.

Itera har bidratt med idé og konseptutvikling, design og illustrasjon, rådgivning, layout/ombrekking og produksjon – slik vi har gjort gjennom flere år.

Itera - Make a difference