«Hjem til den ensomme krigen»

Kampanjen «Hjem til den ensomme krigen» skal skape oppmerksomhet rundt Veterantelefonen – Oslo kommunes krise- og rådgivingstelefon for forsvarsveteraner og personell fra humanitære og sivile organisasjoner som har deltatt i internasjonale operasjoner og oppdrag.

Utfordring

100.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land. De aller fleste veteraner må regne med ubehagelige stressreaksjoner i tiden etter krigsopplevelser. Hos de fleste forsvinner dette etter en tid, men noen vil trenge profesjonell hjelp når symptomene ikke gir seg. Forsvarsveteraner får oppfølging fra forsvaret i tiden etter hjemkomst, men for noen kan det ta mange år før reaksjonene kommer. Veterantelefonen er Oslo kommunes krise- og rådgivingstelefon for forsvarsveteraner og personell fra humanitære og sivile organisasjoner som har deltatt i internasjonale operasjoner og oppdrag.

Veterantelefonen tilbyr

  • akutt psykososial assistanse
  • råd og veiledning om riktig instans for videre behandling og oppfølging
  • i spesielle krisesituasjoner kan de også møte veteraner for en samtale

Løsning

Selv om primærmålgruppen både er mennesker fra Forsvaret og humanitære og sivile organisasjoner, valgte vi å fokusere på «krigen» for å gi kampanjen et tydelig fokus. Ofte er det stridsområder veteranene kommer fra, enten de har bidratt militært eller humanitært. En istykkerskutt vegg er et ganske vanlig syn slike steder – og som ikke forlater en så lett. Denne veggen er utgangspunktet for det visuelle grepet; merker på sjelen. Vi kalte kampanjen «Hjem til den ensomme krigen» fordi det nettopp er det det er. Mange bærer opplevelsene i seg, helt alene uten noen å bearbeide dem med. Kampanjen er nettopp lansert, og skal foreløpig gå som annonser, boards, plakater og brosjyrer.

Veterantelefonen har også en Facebook-side.

Resultat

Veterantelefonen og kampanjen som Itera har laget for den, er helt fersk. Den ble lansert 7. september i år og er derfor ennå ikke rullet helt ut. Lanseringen ble foretatt av ordfører Fabian Stang og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Blir telefonen en suksess i Oslo, vil det bli gjort en vurdering med tanke på lansering i resten av landet. På lanseringsdagen hadde 21-nyhetene på NRK en reportasje om Veterantelefonen. Reportasjen ligger 05.15 minutter inn i sendingen.

Itera - Make a difference