«Performance through the cycle»

PGS (Petroleum Geo-Services) er et norsk teknologiselskap med global aktivitet. Aktivitetene er knyttet til innsamling og analyse av seismiske data for reservoarkartlegging og simulering av oljefelt, til havs og lands.

Utfordring

PGS behøvde hjelp med sin kommunikasjon, og Itera Gazette har siden 2009 levert flere kommunikasjonstjenester til PGS. For 2013 har vi, i tillegg til magasinet Reflections, utarbeidet selskapets årsrapport.

Løsning

Itera Gazettes kommunikasjonsidé knyttet til årsrapporten ble basert på slagordet om «performance through the cycle», hvilket gjenspeiler forventningen om at PGS skal levere solide resultater uansett markeds-situasjon. Leveransen innebefattet design, redaksjonell rådgiving og produksjon. Det visuelle uttrykket som ble valgt er i tråd med PGS' nye visuelle identitet, den er informativ og ryddig, særlig med tanke på grafer og tall. Årsrapporten har en tydelig inndeling og struktur, og bruken av fargepaletten bidrar til at informasjonen fremstår som lett tilgjengelig. Rapporten har forsidepreg som viser seismisk relieff.

Resultat

Årsrapporten for 2013 fremstår som frisk, innbydende og gjennomdesignet, samtidig som krav til lesbarhet og ryddighet i struktur og regnskapsoppsett er godt ivaretatt.

Itera - Make a difference