Styrket markedsposisjon for PGS

PGS er et av Norges ledende internasjonale teknologiselskap med global aktivitet. Virksomhetene er knyttet til innsamling og analyse av seismiske data for reservoarkartlegging og simulering av oljefelt til havs og lands!

Utfordring

PGS er et av Norges ledende internasjonale teknologiselskap med global aktivitet. Virksomhetene er knyttet til innsamling og analyse av seismiske data for reservoarkartlegging og simulering av oljefelt til havs og lands! PGS ønsket å styrke sin posisjon i markedet ved å kommunisere både generell kunnskap relatert til kjernevirksomheten, sin spisskompetanse til sine kunder og til markedet generelt.

Løsning

Itera Gazette foreslo å utvikle et høyprofilert og anerkjent internasjonalt kundemagasin, som kunne kommunisere bredt og engasjerende. Magasinet er delt inn i en «feature»-del med bred appell, og en mer faglig del som beskriver problemstillinger, muligheter og innovasjoner. «Feature»-delen i magasinet har høyprofilerte artikler, med utgangspunkt i ledende personer innen ulike fagfelt som fremtidsforskning og romforskning (NASA).

Magasinet kommer ut en gang i året.

Resultat

Et høyprofilert internasjonalt kundemagasin med dokumentert appell.

(www.pgs.com/Pressroom/PGS-Magazines)

Itera - Make a difference