Økt gevinst med gode IT-løsninger

Itera har full driftsoperasjon med totalansvar for PRA Groups IT-funksjoner på alle selskapets lokasjoner i Europa.

Utfordring

PRA Group Europe kjøper misligholdte lån og inndriver utestående gjennom fleksible avtaler med skyldnere. Selskapet er eid av PRA Group i USA, og består av PRA Group Europe i Oslo som har virksomhet i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Østerrike, Spania, Storbritannia og Canada. Totalt ca. 600 ansatte i Europa. IT er virksomhetskritisk.

Løsning

Itera har full driftsoperasjon med totalansvar for selskapets IT funksjoner på alle lokasjoner i Europa. Tjenesten omfatter drift av infrastruktur (IaaS), datavarehus, applikasjonsdrift, tynnklient/Citrix plattform, beredskapsløsning og servicedesk og sambandsløsninger for alle lokasjoner.

Kjernen i løsningen er basert på datavarehus (etablert hos Itera 2008) som benyttes til risiko-, prospect- og verdivurdering av porteføljene, hvor datavarehustjenesten er svært virksomhetskritisk for kunden. Kunden initierte ønske i 2010 om å utvide og konsolidere løsningen til å omfavne drift av alle typer tjenester og alle kundens lokasjoner hos Itera. Denne prosessen ble ferdigstilt 2013.

Viktige suksesskriterier for konsolidering har vært etablering av redundante nettverk og tilrettelegging av tjenester som tar hensyn til de store geografiske distanser mellom kundens ulike kontorer. Itera startet i 2015 en omlegging av SAN løsningene som medfører at løsningens to datasentre er gjensidig feiltolerante uten risiko for tap av data. Teknologien er basert på EMC og VPLEX.

PRA har besluttet å legge om fra tynnklient til VDI med applikasjonsvirtualisering. Arbeidet med dette starter høsten 2015 og forventes ferdig for alle kundens lokasjoner ila. 2016. Målsettingen er at hele plattformen skal være fullstendig virtualisert i løpet av 2016.

PRA Group er underlagt sikkerhetskrav som medfører at både de og Itera gjennomfører SOX-sertifisering (amerikansk standard) høsten 2015.

Resultat

PRA Group har gjennom samarbeidet med Itera oppnådd betydelige besparelser, samtidig som prosessen med konsolidering og sentralisering av datatjenestene har effektivisert kundens IT-operasjoner. Et viktig suksesskriterium har vært tilrettelegging av tjenester som tar hensyn til de store geografiske distansene mellom kundens ulike kontorer.

Itera - Make a difference