Q-Free: Skaper flyt

Q-free trengte hjelp med å utforme en strategi, visuell profil, og kampanjeelementer som filmer, annonser og arrangementer.

Utfordring

Q-Free er at av Norges mest vellykkede teknologiselskaper med internasjonal suksess i Frankrike, Tyrkia, Portugal, Brasil, Chile, Australia, Sverige og på Island. Selskapet leverer avanserte systemer til manuelle og automatiserte bomstasjoner, trafikkovervåkingssystemer, parkering og tilgangskontroll med mer. I arbeidet med å stadfeste Q-Frees posisjon som «a worldwide market leaderfor electronic tolling technology» bistår vi selskapet både på strategisk og operativt nivå.

Løsning

Q-Free er et børsnotert selskap med både investorer, aksjonærer og finansmiljøer som definerte primærmålgrupper. I fellesskap med oppdragsgiver utarbeidet vi konseptet «we create flow» som et bilde på sammenheng mellom mennesker, strategi og teknologi. Konseptet er oversatt visuelt, redaksjonelt og strukturelt.

Resultat

Konseptet ble rullet ut i ulike land gjennom tilstedeværelse på internasjonale arrangementer. Responsen hos målgruppen har vært udelt positiv.

Itera - Make a difference