Optimalisert integrering av nye medarbeidere hos SE

SE ønsket seg et verktøy til å understøtte og strukturere prosessene rundt ansettelse og integrering av nye medarbeidere.

Utfordring

SE er i konstant utvikling, og med mer enn 1200 medarbeidere er det en stor, men naturlig, gjennomstrømming av medarbeidere. For å minimere omkostningene i forbindelse med nyansettelser ønsket SE seg et verktøy til å understøtte og strukturere prosessene rundt ansettelse og integrering av nye medarbeidere. De trengte at alle delaktiviteter kunne gjennomføres og håndteres på en mer strømlinjeformet og effektiv måte. En god ansettelsesprosess er et positivt utgangspunkt for suksessfullt samarbeid til gjensidig glede for både medarbeideren og SE.

Løsning

Ansettelse av nye medarbeidere består av en lang rekke delaktiviteter av både forretnings- og systemrelatert karakter. For å effektivisere den samlede prosessen var det avgjørende å få oversikt over alle delaktiviteter, og derav kontroll på alle prosess- og systemavhengigheter og interessenter.

Delaktiviteter omfatter svært konkrete forhold, som for eksempel opprettelse av medarbeideren i ulike systemer, bestilling av utstyr og fysisk etablering av arbeidsplass. Også «mykere» forhold, som booking av introduksjonsprogram og bestilling av velkomstbukett, er avgjørende for at forløpet betraktes som en suksess.

Itera satte delaktivitetene i system og utviklet Workflow-verktøyet «Ny medarbeider» for administrasjon og automatisering av nettopp alle disse delaktivitetene og prosessene.

Resultat

«Ny medarbeider» har resultert i at ansettelsesprosessen hos SE har fått en høyere kvalitet. Det skjer færre feil, blant annet fordi alle delaktivitetene er digitalt understøttet. Prosjektet har også medført at hele prosessen er optimalisert fordi de ulike delaktivitetene som inngår i den samlede prosessen blir synlige.

Løsningen «Ny medarbeider» er utviklet på Microsoft SharePoint Server 2010-plattformen, og er basert på en Workflow-funksjonalitet som digitaliserer repeterbare prosesser som fakturahåndtering, prosjektmodeller og nyansettelser.

Itera - Make a difference