Raskere fiber med SE

SEs nye rapporteringssystem er avgjørende for at de skal nå sitt mål om 96 prosent fiberdekning på Sør-Jylland innen slutten av 2016.

Utfordring

SE (Syd Energi) ønsket å gi sitt nærområde, Sør-Jylland, en dekningsgrad på 96 prosent fiber innen utgangen av 2016. Det ambisiøse målet gjorde det nødvendig med et nytt og forbedret system for administrasjon av prosjekter og underleverandører. SE hadde tidligere styrt fiberprosjektene manuelt. Systemet var lite effektivt og sårbart for feil, og midlertidige løsninger gav SE lite mulighet til å administrere fakturering, lager og utvikling.

Løsning

Med hjelp fra Itera lagde og implementerte SE en løsning for optimalisering av forretningsprosesser der underleverandører kunne registrere sin informasjon direkte. Skjemaer er nå erstattet med forretningsrelevante sanntidsmaler og inntastingsfelter som automatisk sendes til riktig avdeling for avvisning eller godkjenning. Når informasjonen er godkjent blir den automatisk distribuert til beslutningstakere og relevante systemer, som ERP.

Resultat

Med det nye systemet, som er basert på Microsofts SharePoint Server 2013, har SEs fiberutbygging blitt mer effektiv, tidsbesparende og med mindre unødvendig administrasjon, logistikk og feil. SE har spart penger og er bedre rustet til å nå målet om en dekningsgrad på 96 prosent på Sør-Jylland før 2015. Videre forbedring av systemet inkluderer blant annet en mobil Windows 8.1 tablet-versjon og enda mer Business Intelligence.

Itera - Make a difference