Salg av ny bil online

Santander hadde en idé om en løsning hvor bilforhandler kunne selge bil med finansiering på nett. De visste ikke hvordan den skulle se ut eller fungere, men det var viktig for dem å være først ute på markedet. Santander var innforstått med at løsningen ikke kunne være 100 % første gang den ble lansert, men at det kunne være en løsning de kunne bygge videre på. Det viktigste var å være først!

Utfordring

Santander hadde en idé om en løsning hvor bilforhandler kunne selge bil med finansiering på nett. De visste ikke hvordan den skulle se ut eller fungere, men det var viktig for dem å være først ute på markedet. Santander var innforstått med at løsningen ikke kunne være 100% første gang den ble lansert, men at det kunne være en løsning de kunne bygge videre på. Det viktigste var å være først!

Løsning

Iteras team utviklet løsningen i henhold til Lean Startup-metodikk. Dette innebar korte sprinter og ukentlige brukertester. Sprintene var basert på et sett med hypoteser, som var definerte ved oppstarten av prosjektet, og tilbakemelding fra brukertestene. I tillegg til brukertester benyttet teamet seg av teknisk test fra Itera Nearshore i Ukraina.

Teknologi
Front-end: Backbone.js, Marionette.js, RequireJS, Jasmine, Karma.
Back-end: SharePoint, SQL, NServiceBus.
Deployment & Build: TeamCity.

Resultat

Etter åtte uker leverte Itera en online-løsning. Den var i tråd med det Santander hadde ønsket seg for å kunne være først ute med en slik løsning. Brukerdokumentasjon og teknisk dokumentasjon var også en del av leveransen. Teamet jobber nå med videreutvikling basert på tilbakemeldinger.

«Vi har hatt og har en rekke prosjekter i Santander, men jeg tror det er mange i min organisasjon som vil være enige med meg når jeg sier at dette har vært ett av de mest effektive og vellykkede prosjektene vi har hatt».

Camilla Jørgensen, Regiondirektør Øst, Santander Consumer Bank

Itera - Make a difference