Her finner du svaret!

Språkrådet ønsket en ny nettside som tok større hensyn til brukernes behov og forventninger, var bedre tilpasset mobile enheter og oppfylte kravene til universell utforming.

Utfordring

Språkrådet ønsket en ny nettside som tok større hensyn til brukernes behov og forventninger, var bedre tilpasset mobile enheter og oppfylte kravene til universell utforming. I tillegg ønsket de å tilgjengeliggjøre sin Q&A-database, som er en viktig del av Språkrådets tjenester, både for de som søker på nettsiden og de som googler.

Løsning

Itera vurderte Språkrådets gamle nettside, analyserte webtrafikken og gjennomførte brukerundersøkelser. Innsikten viste at Språkrådets brukere først og fremst ønsker hjelp til sine språkutfordringer og -spørsmål. Itera gjennomførte en totalprosess etter Itera-metoden, bistod med å bestemme strategisk retning og å utvikle konseptet «Her finner du svaret!». Itera sto for design og implementering av de nye nettløsningene, før vi migrerte alt innhold og hjalp dem i gang med ny struktur. Vi arrangerte i tillegg skrivekurs med fokus på søkemotoroptimalisert innhold.

Resultat

Kunden har gjennom samarbeidet med Itera lansert en moderne nettside som i langt høyere grad tar brukernes ønsker og behov på alvor, og hvor de finner svaret!

Itera - Make a difference