Selvbetjening hos Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentlig tjenestepensjon i Norge. I tillegg tilbyr de boliglån og forsikringsordninger.

Utfordring

Statens pensjonskasse har over flere år opplevd en massiv økning i antall henvendelser via e-post og telefon knyttet til pensjon og boliglån. For å kunne hjelpe sine kunder og medlemmer mer effektivt ønsket de en selvbetjeningsløsning som kunne gi brukerne tilgang slik at de kan løse oppgavene sine på nett.

Løsning

Statens pensjonskasse og Itera har jobbet tett sammen i hele prosjektperioden for å sikre en brukervennlig selvbetjeningsløsning. «Min side» er en lukket side, bygget på Episerver CMS 6 og egner seg godt for videreutvikling. Den benytter Idportens offentlige innloggingstjeneste, i tillegg til en rekke felles tjenestemoduler for uttrekk av data fra kjernesystemer. Løsningen skal sikre tilstrekkelig oppetid, stabilitet og god sikkerhet. Den skal dekke en bred målgruppe; fra unge offentlige ansatte til pensjonister og være enkel å forvalte fra et redaktørperspektiv. I tillegg skal den lukkede versjonen ha lik brukeropplevelse og grafiske uttrykk som den åpne siden, kun adskilt med innlogging.

Resultat

Statens pensjonskasse har redusert antall e-post og telefonhenvendelser ved å tilby sine kunder og medlemmer en brukervennlig selvbetjeningsløsning. Den nye løsningen har bidratt til økt kundetilfredshet samt økt kostnadseffektivitet ved at flere brukere løser oppgavene sine via Min side.

Itera - Make a difference