Måling av butikkeffektivitet i Synoptik

Synoptik har store markedsambisjoner. For å følge utviklingen nøye trengte de effektive verktøy for å måle butikkeffektiviteten.

Utfordring

Synoptik er Nordens største optikerkjede, med 250 butikker i fire land; Danmark, Grønland, Norge og Sverige. Synoptik skal vokse i Sverige, og kommer til å være en offensiv aktør på markedet, med målsettinger om å være best på både service og pris. For å følge utviklingen nøye, trengs effektive verktøy for å måle butikkeffektiviteten.

Løsning

Excel er et fleksibelt og viktig verktøy for alle økonomer. Dessverre innebærer Excel mye manuelt arbeid i forbindelse med versjonshåndtering, distribusjon, konsolidering og brukerrelaterte feil. Et velfungerende budsjetteringsverktøy skal kunne støtte både en sentralisert og desentralisert budsjettprosess, og samtidig beholde Excels fleksibilitet.

Itera leverte en løsning basert på TM1 fra IBM, som støtter budsjettering, prognostisering, simulering og analyse i ett og samme verktøy. Brukeren arbeider enten i Excel eller i webleseren. Alle innlagte tall konsolideres umiddelbart. Straks en verdi legges inn, lagres det i den sentrale databasen.
Alle Excel-maler lagres sentralt i TM1. Både innholdet og malen styres og gjøres tilgjengelig via sluttbrukerens Excel-program eller via webleseren.

Resultat

Løsningen gir Synoptik en kraftig database som håndterer enorme datamengder, samtidig som man beholder Excels fleksibilitet når det gjelder design og funksjonalitet.

Hver enkelt enhetsleder kan måle butikkeffektiviteten i sann tid, og følge med på og delta i budsjetteringsprosessen med helt oppdaterte data.

Itera - Make a difference