Årsmagasin 2014-2015

Temaet for årsmagasinet 2014/15 ble samfunnsansvar. "Dette er vårt bord" ble det samlende og dobbeltbunnede slagordet for magasinet.

Utfordring

TINE la i en årrekke ressurser i å lage en god og grundig årsrapport med et rikt redaksjonelt innhold. Men en årsrapport leses i hovedsak på grunn av det som rapporteres der, og det redaksjonelle – og kanskje mest omdømmebyggende – kan forsvinne noe. De siste årene har de derfor, i samarbeid med Itera, skilt ut rapporteringsdelen i en enklere årsrapport og laget et årsmagasin med et gjennomgående tema som varierer fra år til år.

Løsning

Temaet for årsmagasinet 2014/15 ble samfunnsansvar. TINE er seg sitt samfunnsansvar bevisst i alle ledd i verdikjeden, fra jord til bord. Magasinet løftet fram noen av menneskene som utøver sin del i den mosaikken som samlet utgjør TINEs samfunnsansvar, fra melkebonden til kafésjefen som driver kafé for minoritetskvinner. Dette fantastiske engasjementet var det viktig for TINE å få vist og satt leserne inn i, da det sjelden kommer fram i andre medier. For en så stor aktør som TINE kan samfunnsansvar i blant være en krevende øvelse, og leserne blir også presentert for utfordringer og framtidige mål.

Resultat

Resultatet ble et lyst, lett og stilrent magasin, med et varmt, engasjert og engasjerende innhold. Fordi disposisjonen fulgte TINEs verdikjede – fra gården til bordet, via meieri og transport – fikk leserne også en intuitiv forståelse av omfanget av samfunnsansvaret og hvor mye det er knyttet til livene vi lever og landet vi lever i. "Dette er vårt bord" ble det samlende og dobbeltbunnede slagordet for magasinet. Det gjennomgående grafiske elementet heksagonet, er videreført fra fjoråret for å gi magasinet en visuell kontinuitet og en gjenkjennelig identitet – og fordi heksagonet er en kjent form fra naturen.

Itera - Make a difference