Årsmagasin 2013/2014 – «Å innovere er å involvere»

Temaet for årsmagasinet ble innovasjon. Tine driver innovasjon i alle ledd i verdikjeden, og ikke bare knyttet til produktutviklingen. Det tenkes kontinuerlige innovasjon – fra jord til bord.

Utfordring

Tine har i en årrekke lagt ressurser i å lage en god og grundig årsrapport med et rikt redaksjonelt innhold. Men en årsrapport leses i hovedsak på grunn av det som rapporteres der, og det redaksjonelle – og kanskje det mest omdømmebyggende – kan forsvinne noe. Denne gangen ønsket derfor Tine å skille ut rapporteringsdelen i en enklere årsrapport og i tillegg lage et årsmagasin med ett gjennomgående tema.

Løsning

Temaet for årsmagasinet ble innovasjon. Tine driver innovasjon i alle ledd i verdikjeden, og ikke bare knyttet til produktutviklingen. Det tenkes kontinuerlige innovasjon – fra jord til bord. Tine er en spenstig organisasjon fylt med engasjerte, spisskompetente mennesker. Det er noen av disse menneskene og det arbeidet de gjør, som magasinet løfter fram og som er med på å vise en annen side av Tine som ikke kommer fram i media. Det var også viktig for magasinets troverdighet at det ikke bare ble fylt med suksesser. Noen mindre vellykkede lanseringer er også med. Innovasjon er en risikosport.

Resultat

Resultatet ble et stramt, fokusert magasin med de, for de uinnvidde, ukjente heltene i Tine og hvordan de jobber og har jobbet med innovasjon for at summen skal bli «matopplevelser folk vil ha». Magasinet gir også et innblikk i innovative teknologier og metoder som er utviklet av, eller i samarbeid med Tine. Formmessig var det også viktig at årsmagasinet i seg selv var et uttrykk for den åpne, opplyste og engasjerte kulturen i Tine som faktisk må til for å få til innovasjon. Vi ga det derfor et åpent og lyst uttrykk med en engasjert, fremoverlent fotomanér. Også melka fikk visuelt engasjement! De gjennomgående variasjonene over heksagonet gir assosiasjoner til bikuben, et sted for samarbeide og godt resultat. Heksagonet dukker ofte opp i naturen, som jo er utgangspunktet for råstoffet melk, på grunn av mønsterets produktive effektivitet.

Itera - Make a difference