Dybde på en tilgjengelig måte

Innholdet i Utdanningsforbundets kundemagasin engasjerte, men et mer tidsriktig design var ønskelig.

Utfordring

Utdanningsforbundet har landets kanskje mest engasjerte lesere av sitt kundemagasin Utdanning. Diskusjoner, meningsytringer og debatter omkring kunnskapsformidling i skolen deles i det veletablerte printmagasinet. Innholdet engasjerte, men designet var noe utdatert. Et mer tidsriktig design var ønskelig. I tillegg ønsket Utdanningsforbundet å lansere magasinet på lesebrett (i-pad og andre).

Løsning

Med profesjonelle skribenter og designere ansatt i Utdanningsforbundet, står det redaksjonelle innholdet i høysetet. Vi samarbeidet tett med redaksjonen i arbeidet med å gjennomgå og utvikle nytt redaksjonelt innhold og mer moderne design. Konseptet og den røde tråden ble «dybde på en tilgjengelig måte».

For lesebrettløsningen vurderte vi ulike digitale plattformer, og valget falt på utvikling av magasinet i HTML 5. Vi designet løsningen, utviklet og implementerte den. Dette var så langt vi vet det første brett-magasinet utviklet i HTML 5 i Norge. Å være tilstede digitalt på lesebrett åpner for raskere tilbakemeldinger, toveis dialoger, enkle avstemminger og fortløpende kommentarer.

Resultat

Det nye designet ble presentert til applaus i Forbundet. Tilbakemeldingene fra leserne av magasinet har vært udelt positive og Utdanningsforbundet fremstår nå enda mer moderne og tidsriktige enn tidligere.

Itera - Make a difference