Økt kundetilfredshet gjennom samhandling

Visma ønsket å tilby sine kunder en felles arena for diskusjon, sosial samhandling og selvhjelp. Målet var økt kundetilfredshet.

Utfordring

Visma ønsket å tilby sine kunder en felles arena for diskusjon, sosial samhandling og selvhjelp. Løsningen skulle bidra til økt kundetilfredshet ved å legge til rette for en mer åpen og inkluderende dialog mellom ansatte og kunder, i tillegg til å sørge for forbedrede tjenestefunksjoner.

Løsning

Løsning ble en samhandlingsportal basert på EPiServer Relate. Alle Vismas kunder har tilgang til en personlig vegg med personalisert informasjon basert på relevante produkter. Løsningen muliggjør utstrakt bruk av selvhjelp, samt direkte dialog både mellom kunder og ansatte i Visma og kunder seg imellom. Itera har ansvar for forvaltning løsningene, og for videre utrulling og videreutvikling.

Resultat

Løsningen er implementert i mange forretningsenheter i Visma – både i Norge, Sverige, Danmark og Nederland. Den har lagt til rette for smidig samhandling, både internt og ut mot deres kunder, og er blitt svært godt mottatt.

Itera - Make a difference