Vi ser ikke på Itera som en serviceleverandør, men som en fuldgyldig strategisk og operationel partner for home. Leverancerne fra Itera er kernen i homes IT-struktur.                 

Hanne Brandt, IT Director, home